Διεθνή πρότυπα - ISO

ISO 128 περιλαμβάνει γενικές αρχές τεχνικού σχεδίου και γραφικών οντοτήτων σχεδίων.

ISO 216 ορίζει τα μεγέθη των σειρών A και B.

ISO 13567 περιλαμβάνει οδηγίες για την ονομασία και την χρήση των CAD layers.

Ευρωπαϊκά πρότυπα

BS 8888 το Βρετανικό πρότυπο σχεδίασης, γεωμετρικών συμβόλων και σχεδιαστικών προδιαγραφών ανά κλάδο μηχανικής. Το BS 8888 αντικατέστησε το γνωστό BS 308. To BS 8888 δεν είναι ένα αφτούσιο πρότυπο αλλά μια ολοκληρωμένη παραπομπή στα εναρμονισμένα BS/EN/ISO πρότυπα που σχετίζονται με την παραγωγή τεχνικών σχεδίων.

BS 1192. Είναι το πρότυπο που συγκεντρώνει τους κανόνες δόμησης και διαχείρισης πληροφοριών σε σχέδια CAD ώστε να γίνεται ομαλή διαχείριση μεταξύ των διαφόρων λογισμικών BIM που προσφέρουν λύσεις σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της κατασκευής και της διαχείρισης της κατασκευής.

Αμερικάνικα πρότυπα

NCS U.S. National CAD Standard. Το εθνικό πρότυπο των ΗΠΑ. Επικεντρώνετε στα πρότυπα για την ομαλή ανταλαγη πληροφορίων σε πραγράμματα BIM.

NASA ENGINEERING DRAWING STANDARDS MANUAL - Το πρότυπο σχεδίασης την ΝΑΣΑ