1. ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΑ ΕΔΑΦΗ, ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 70 cm ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ. ΚΑΤΩΠΙΝ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΟ ΑΠΟ ΑΔΡΑΜΗ ΥΛΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

2.  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΔΙΛΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 7 cm.

3.  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΩ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΔΙΛΟΥ 45 mm

4.  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΝΩ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΔΙΛΟΥ 45 mm

5.  ΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΔΙΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ. SEE TYPICAL DETAILS FOR TENSION SPLICE LENGTHS.

5.  Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΧΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΩΟΜΕΤΡΩΝ, ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥ ΚΤΛ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ.

6. ΤΟ ΕΦΑΦΟΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΟΥ.

7.  Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΕΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΣ ΠΡΟΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.

8.  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΛΙΔΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ.

9.  Η ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΩΖΕΤΕ ΣΥΜΓΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΟΣ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΕΔΙΛΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΑΧΟΣ.