Παρακαλώ όπως πρώτα διαβάσετε το άθρο: Κλίμακα σχεδίασης CAD και επιλογή κλίμακας εκτύπωσης

Η πιο ορθή πρακτική σχεδιασμού CAD είναι ο σχεδιασμός στον υπολογιστή με κλίμακα 1:1. Κατόπιν, η εκτύπωση του σχεδίου σε οποιαδήποτε κλίμακα γίνεται πολύ εύκολα με την ετοιμασίας των layout, τα οποία ετοιμάζουν το σχέδιο για εκτύπωση στα συνήθη μεγέθη χαρτιού (Α3, Α2, Α1 ή άλλα μεγέθη).

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, αν σχεδιάζουμε την κάτοψη ενός δωματίου με διαστάσεις 4x3 m τότε το περίγραμμα του δωματίου στο AutoCAD θα είναι ένα τετράγωνο με διαστάσεις 4x3. Κατόπιν, όταν ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση και είμαστε έτοιμοι να τυπώσουμε το σχέδιο του δωματίου, θα επιλέξουμε την κλίμακα. Αν επιλέξουμε κλίμακα 1:100 τότε στο χαρτί το περίγραμμα του δωματίου θα είναι 4x3 cm.  Στο AutoCAD, αυτό γίνεται εύκολα με την χρήση των Layouts και Viewports. Μπορούμε επίσης αν αλλαξουμε εύκολα την κλίμακα εκτύπωσης και χωρίς καμιά προσπάθεια να τυπώσουμε σε κλίμακα π.χ. 1:50. Τότε το περίγραμμα του δωματίου του παραδείγματος θα είναι 8x6 cm.

Σχετικό άθρο: Κλίμακα σχεδίασης CAD και επιλογή κλίμακας εκτύπωσης