Κάθε τεχνικό σχέδιο (αρχιτεκτονικό, στατικό, μηχανολογικό κτλ) έχει στα δεξιά του σχεδίου μία πινακίδα με τα βασικά στοιχεία του σχεδίου. Η πινακίδα περιλαμβάνει:

  • Στοιχεία Έργου (ονομασία τους έργου, έτος, πελάτης, τοποθεσία κτλ)
  • Στοιχεία Σχεδίου (τίτλος σχεδίου, κλίμακα, κωδικός αριθμός σχεδίου, revision κτλ)
  • Στοιχεία Μελετητή (όνομα μελετητών, στοιχεία επικοινωνίας, υπογραφές, κτλ)

Η πινακίδα έχει πλάτος 10 cm ανεξάρτητα από το μέγεθός του χαρτιού.

πινακίδα σχεδίασης α3

Περίγραμμα και Περιθώρια

Όλα τα σχέδια χρειάζονται ένα πλαίσιο (περίγραμμα). Το πάχος της γραμμής του πλαισίου είναι 0.6 mm. Τα περιθώρια του πλαισίου από την άνω, κάτω και δεξιά άκρη του χαρτιού σχεδίασης είναι 10 mm. Από την αριστερή άκρη το περιθώριο είναι θα πρέπει να είναι 20 mm. Από την αριστερή άκρη το περιθώριο είναι μεγαλύτερο ώστε να υπάρχει χώρος για το δέσιμο του σετ των σχεδίων.

Σχεδιαστηριο
Το πλαίσιο και τα περιθώρια του πλαισίου από τις άκρες του χαρτιού σχεδίασης

Πάχος γραμμής πλαισίου: 0.60 mm
Άνω περιθώριο: 10 mm
Κάτω περιθώριο: 10 mm
Αριστερά περιθώριο: 10 mm
Δεξιό περιθώριο: 20 mm