Το πρότυπο ISO 216 καθορίζει τις διαστάσεις χαρτιού της σειράς Α που περιλαμβάνει τα μεγέθη Α0, Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Α9 και Α10. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι διαστάσεις των πιο συνηθισμένων φύλλων εκτύπωσης της σειράς Α και το εμβαδόν του φύλλου.

Μέγεθος  Διαστάσεις  Εμβαδόν
Α5 14.8 x 21 cm  0.03108 m2
Α4 21 x 29.7 cm 0.0612 m2
Α3 29.7 x 42 cm 0.125 m2
Α2 42 x 59.4 cm  0.25 m2
Α1 59.4 x 84.1 cm 0.50 m2
Α0 84.1 x 118.9 cm 1 m2

Παρατηρήστε ότι αν μοιράσουμε στη μέση ένα χαρτί Α1 παίρνουμε δύο χαρτιά Α2. Αν μοιράσουμε στη μέση ένα χαρτί Α2 παίρνουμε δύο χαρτιά Α3. Αν μοιράσουμε το χαρτί Α3 παίρνουμε δύο χαρτιά Α4 κ.ο.κ. Αυτή η αναλογία φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.

Διαστάσεις χαρτιού εκτύπωσης και σχεδίασης
Η αναλογία και οι διαστάσεις για χαρτί εκτύπωσης Α5, Α4, Α3, Α2, Α1, Α0

Μεγέθη χαρτιού για τεχνικό σχέδιο

Τα προτεινόμενα μεγέθη χαρτιού για αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια πολιτικού μηχανικού είναι τα μεγέθη  Α1, Α2 και Α3.

  • Αποφύγετε το μέγεθος Α4. Είναι πολύ μικρό και δεν φαίνεται επαγγελματικό. Παραπέμπει σε σκίτσο.
  • Αποφύγετε το μέγεθος Α0. Είναι υπερβολικά μεγάλο και είναι δύσκολο στο χειρισμό, τόσο στο εργοτάξιο όσο και στο γραφείο.