Σύμβολα για αρχιτεκτονικά σχέδια

Υψόμετρο

 

 

Σύμβολα για σταικά 

Υψόμετρο Πλάκας (Ανω πλευρά πλάκας) Symbol for the top elevation of a Slab 
Τετραέριστη Πλάκα (Αριθμός Πλάκας S9)
και πάχος πλάκας (d=25 cm)
 Concrete Slab Thickness Symbol
Κάτω Οπλισμός Πλάκας (B=Bottom)  Bottom Reinforcement Symbol
Άνω Οπλισμός Πλάκας (Τ=Top)  Top Slab Reinforcement Symbol