Όπως και με τα άλλα στοιχεία του σχεδίου η γραμμοσκίαση πρέπει να είναι ενιαία σε όλο το σχέδιο. Δεν γίνεται κάπου να είναι πυκνή και αλλού αραιή. Κάπου με χοντρή γραμμή και αλλού με λεπτή γραμμή. Δηλαδή, όλες οι διαγράμμισεις πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως της κλίμακας εκτύπωσης του σχεδίου:

 • Το πάχος των γραμμών να είναι 0,15 mm παντού.
 • Η κλίση των γραμμών να είναι 45 μοίρες.
 • Η απόσταση μεταξύ των γραμμών να είναι 3 mm.

Ρύθμισεις AutoCAD για διαγράμμιση

Ρυθμίσεις που θα κάνετε στο AUTOCAD για έχετε ενιαία διαγράμμιση ανεξάρτητα από την κλίμακα στην οποία θα τυπωθεί το σχέδιο.

ρυθμίσεις hatch AutoCAD
AutoCAD ρυθμίσεις καρτέλας Hatch Edit

1. Lineweight for hatching: By Layer (0.15mm)

2. General

2.1. Options

 • Annotative: Yes
 • Draw Order: Send to back

3. Type

3.1. Structural Concrete

 • Pattern: ANSI32
 • Scale: 0.01
 • Color: By Layer

(Εκτυπώνονται διπλές παράλληλες γραμμές πάχους 0.15 mm, υπό γωνία 45 °, με απόσταση mm μεταξύ τους)

3.2. General Section

 • Pattern: ANSI31
 • Scale: 0.02
 • Color: By Layer

(Εκτυπώνονται παράλληλες γραμμές πάχους 0.15 mm, υπό γωνία 45 °, με απόσταση mm μεταξύ τους)

3.3. Ground

 • Pattern: ANSI37
 • Scale: 0.02
 • Color: By Layer
 • (Εκτυπώνονται