Σημαντικό!

Όλες οι διαστάσεις στο σχέδιο πρέπει να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή:

 • Το μέγεθός των αριθμών που δείχνουν την διάσταση να είναι 2,5 mm παντού.
 • Το πάχος των γραμμών και το μέγεθος των ορίων να είναι παντού το ίδιο.
 • Οι γραμμές προεκτάσεις των διαστάσεων να είναι παντού οι ίδιες.

Η ενιαία εμφάνιση των διαστάσεων μπορεί να επιτευχθεί πολύ εύκολα τόσο στο AutoCAD όσο και σε άλλα σχεδιαστικά προγράμματα. Χρειαζόμαστε ένα μόνο Dimension Style που να έχει πάντα την ίδια εμφάνιση ανεξαρτήτως της κλίμακα του σχεδίου (ενεργοποιημούμε την ιδιότητα annotative και η διάσταση προσαρμόζεται αναλόγως της κλίμακας.

Παρακάτω φαίνονται οι ρυθμίσεις για AUTOCAD. Από το μενού Annotate ενεργοποιούμε το Dimension Style Manager επιλέγουμε το Standard Style και Modify. Ανά καρτέλα βάζουμε τις πιο κάτω ρυθμίσεις

1. Ρυθμίσεις καρτέλας Lines

Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις lines
Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις καρτέλας Lines

Dimension Lines

 • Color: By Layer  
 • Linetype: Continuous  
 • Lineweight: 0.15 mm  
 • Extend beyond ticks: 0.000  
 • Baseline Spacing: 0.001  

Extension Lines 

 • Color: By Layer  
 • Linetype ext line 1: DASHED2  
 • Linetype ext line 1: DASHED2  
 • Lineweight: 0.15 mm  
 • Extend beyond dim lines: 0.002  
 • Offset from origin: 0.001  
 • Fixed length extension lines: 0.015 (1.5 cm)  

Για να τυπώνονται ορθά οι extension lines δηλ. παύλες 1.4 mm με κενό μεταξύ τους 0.5 mm πρέπει: Format→ Linetype (Use paper space units for scaling...no tick, Global scale factor…0.0002)

2. Ρυθμίσεις καρτέλας Symbols and Arrows

Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις symbols and arrows
 • First: Arch. Tick  
 • Second: Arch. Tick  
 • Leader: Closed filled  
 • Arrow size: 0.0015  
 • Center marks: None  
 • Dimension Break size: 0.004  
 • Arc length symbol: Preceding dimension text  
 • Radius jog dimension: Jog angle 45  
 • Jog height factor: 1.5

 

3. Ρυθμίσεις καρτέλας Text 

Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις text
Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις text

Text Appearance

 • Text style: Text 2.5 mm  
 • Text color: By Layer  
 • Fill color: None  
 • Text Height: (auto by text style)  
 • Fraction height scale: (auto by text style)

Text Placement

 • Vertical: Above Line  
 • Horizontal: Centered  
 • View Direction: Left-to-Right  
 • Offset from dim line: 0.00065 (0.65 mm)  
 • Text Alignment: Aligned with dimension line  

4. Ρυθμίσεις καρτέλας Fit

Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις καρτέλας FIt
Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις καρτέλας FIt
 • Fit Options: Either the text or the arrows (best fit)  
 • Text Placement: Over the dimension line, without leader  
 • Scale for Dimension Features: Annotative  
 • Fine Tuning: Draw dim line between ext lines

5. Ρυθμίσεις καρτέλας Primary Units

Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις καρτέλας Primary Units
Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις καρτέλας Primary Units
 • Linear Dimensions
 • Unit format: Decimal  
 • Precision: 0.00  
 • Decimal Separator: ‘.’ (Period)  
 • Round off: 0.001  
 • Measurement Scale: Scale factor: 1.0000  
 • Angular dimensions
 • Units format: Decimal Degrees  
 • Precision: 0  
 • Zero Suppression: -
 • Alternative Units: None set
 • Tolerances: None

6. Ρυθμίσεις καρτέλας Alternative Units

Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις style units
Διαστάσεις AutoCAD ρυθμίσεις alternative units

 

7. Ρυθμίσεις καρτέλας Tolerances

Διαστασεις tolerance
 • Method: None 
 • Vertical position: Middle