Γραμματοσειρές

Συνήθεις γραμματοσειρές σε για τεχνικό σχέδιο είναι οι Arial, Tahoma, simplex, roman, ISOCP, ISOCPEUR, Comic Sans κτλ. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε γραμματοσειρά σας αρέσει και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι άψογο αρκεί να χρησιμοποιείτε παντού την ίδια γραμματοσειρά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πέραν της μίας γραμματοσειράς. Επίσης, όλες οι λέξεις πρέπει να είναι γραμμένες με κεφαλαία γράμματα.

Μέγεθος γραμμάτων

Οι σημειώσεις, οι αριθμοί στις διαστάσεις, οι τίτλοι του σχεδίου κτλ θα πρέπει να έχουν το ίδιο μέγεθος παντού. Το ιδανικό μέγεθος των γραμμάτων και αριθμών είναι 2.5 mm. Δηλαδή ανεξάρτητα από την κλίμακα εκτύπωσης του σχεδίου, όταν εκτυπώσουμε το σχέδιο και με το χάρακα μετρήσουμε το ύψος των αριθμών και γραμμάτων πρέπει να είναι 2.5 mm. Όλοι οι χαρακτήρες πρέπει να έχουν ύψος 2,5 mm.

Για τους τίτλους του σχεδίου χρησιμοποιούμε μέγεθος 5 mm και για την αρίθμηση των αξόνων 7.5 mm

Το σχέδιο δεν πρέπει να εχει περισσότερα από τρία μεγέθη γραμμάτων. Τα μεγέθη 2.5 mm, 5 mm και 7.5 mm χρησιμοιποιούνται ώς εξής:

 • Μέγεθος 2.5 mm: σχεδόν παντού (σημειώσεις, διαστάσεις, υψόμετρα κτλ)
 • Μέγεθος 5 mm: για τίτλο σχεδίου και για αρίθμηση τομών
 • Μέγεθος 7.5 mm: για τίτλο σχεδίου και για αρίθμηση αξόνων
Τεχνικό σχέδιο - μέγεθος γραμμάτων σε mm για τεχνικό σχέδιο
Παράδειγμα σχεδίου όπου χρησιμοποιείται παντού το ίδιο ύψος γραμμάτων.

Ρυθμίσεις AutoCAD

Στο AUTOCAD, για να έχετε γράμματα ύψους 2,5 mm ανεξάρτητα από την κλίμακα στην οποία θα τυπωθεί το σχέδιο πρέπει μεσω του μενου Annotate να ανοίξετε την καρτέλλα Text Styles και να δημιουργήσεται τρία Text styles με τις εξής παραμέτρους:

Text 2.5 mm Font

 • Font: Arial
 • Size Annotative: Yes
 • Paper Text Height: 0.0025 (2.5 mm)
 • Width Factor: 1
Ρυθμίσεις γραμμάτων στο autocad
Ρυθμίσεις γραμμάτων στο AutoCAD

Text 5 mm Font

 • Font: Arial
 • Size Annotative: Yes
 • Paper Text Height: 0.0050 (5 mm)
 • Width Factor: 1

Text 7.5 mm Font

 • Font: Arial
 • Size Annotative: Yes
 • Paper Text Height: 0.0075 (7.5 mm)
 • Width Factor: 1