Οι δείκτες (βελάκια) με τις σημειώσεις επί του σχεδίου πρέπει να έχουν ενιαία εμφάνισης σε όλα τα σχέδια και να έχουν τα ίδια χαρακτήριστηκά ανεξαρτήτως της κλίμακας. Δηλαδή, το μέγεθος του βέλους και το μέγεθος των γραμμάτω να είναι παντού το ίδιο. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ ευκολα στο AutoCAD. Χρησιμοποιούμε πάντα την ιδιότητα annotative για να προσαρμόζονται τα γράμματα, βελάκια κτλ από μόμα τους όταν αλλαζει η κλίμακα του σχεδίου.

Οι ρυθμίσεις για AutoCAD είναι οι εξής. Annotate-> Multileader style manager -> Modify
Style name: Standard

Βελάκια σε τεχνικό σχέδιο
Ρυθμίσεις Leader για σημειώσεις σε σχέδια στο AutoCAD

1. Leader Format

 • Type: Straight
 • Color: ByLayer
 • Linetype: Continuous
 • Lineweight: 0.15
 • Arrowhead
 • Symbol: Dot
 • Size:
 • Break size: 0.004
Σημειώσεις AutoCAD για τεχνικό σχέδιο - leader format
Ρυθμίσεις Leader για σημειώσεις σε σχέδια στο AutoCAD

2. Leader Structure

 • Maximum leader points: 2
 • First segment angle 60
 • Landing settings  
 • Automatically include landing: YES
 • Set landing distance: 0.005
 • Annotative: YES
Σημειώσεις AutoCAD για τεχνικό σχέδιο - leader structure
Ρυθμίσεις Leader για σημειώσεις σε σχέδια στο AutoCAD

3. Content

 • Multileader type: Mtext
 • Text options  
 • Text style: Text 2.5 mm
 • Text angle: Keep horizontal
 • Text color: ByLayer
 • Text height: form Text style
 • Leader connection  
 • Horizontal attachment: YES
 • Left attachment: Middle of text
 • Right attachment: Middle of text
 • Landing gap: 0.001
Σημειώσεις AutoCAD για τεχνικό σχέδιο
Ρυθμίσεις Leader για σημειώσεις σε σχέδια στο AutoCAD