Με τον όρο επισημειώσεις (annotation) εννοούμε τις διαστάσεις, τις σημειώσεις, του τίτλους, τα σύμβολα, υπομνήματα κτλ. Οι επισημειώσεις είναι απαραίτητα στοιχεία για την ερμηνεία του σχεδίου και είναι το πιο καθοριστικό στοιχείο για το πόσο επαγγελματικό θα φαίνεται το σχέδιο σας.

Πολύ σημαντικό! Όλες οι σημειώσεις και διαστάσεις θα πρέπει να έχουν μέγεθος 2,5 mm. Δηλαδή, πρέπει να γίνουν οι γίνουν η απαραίτητες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα σχεδίασης ώστε όταν θα τυπωθεί το σχέδιο τα γράμματα και αριθμοί να έχουν ύψος 2,5 mm. Αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα στο AutoCAD, χρησιμοποιόντας την ιδιότητα annotative για να προσαρμόζονται τα γράμματα, διαστάσεις, βελάκια κτλ αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης που επιλέγουμε.

Ρυθμίσεις

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τις παραμέτρους για την ρύθμιση annotative σημειώσεων στο AutoCAD

  1. Γραμματοσειρές και μέγεθος γραμμάτων
  2. Διαστάσεις σε τεχνικό σχεδίο
  3. Γραμμοσκίαση - Διαγράμμισεις
  4. Δείκτες (βελάκια) για σημειώσεις στο σχεδίου
  5. Σύμβολα