1. Αρίθμηση αξόνων κάναβου

  • Κατακόρυφοι άξονες: Ονομασία με αγγλικά γράμματα A, B, C… από αριστερά προς δεξιά
  • Οριζόντιοι άξονες: Ονομασία με αριθμούς 1, 2, 3 … από πάνω προς τα κάτω
Καναβος αρχιτεκτονικού τεχνικού σχεδίου autocad
Aρίθμιση των αξόνων του κάναβου

Διαστάσεις γραμμάτων σε κάναβο σχεδίασηςΑνεξάρτητα από την κλίματα του τυπωμένου σχεδίου, ο αριθμός/γράμμα της ονομασίας του άξονα πρέπει να έχει ύψος 7,5 mm. O περιβάλλον κύκλος θα πρέπει να έχει διάμετρο 12,5 mm. 

  • Μέγεθος γραμμάτων και αριθμών: 7.5 mm
  • Διάμετρος κύκλου: 12.5 mm

Στο AutoCAD υπάρχουν ρυθμίσεις που μας επιτρέπουν να διατηρούμε το μέγεθος των γραμμάτων σταθερό άσχετα από το αν αλλάζει η κλίμακα εκτύπωσης (Annotative Objects and Styles)

2. Άξονες Κανάβου

  • Linetype: CENTER2  or DASHDOT
  • Lineweight: 0.15 mm

Οι γραμμές του κανάβου έχουν πάχος 0.15 mm. Ένας βολικός τύπος γραμμής είναι η CENTER2 που αποτελείται από εναλλάξ πλατιές και στενές παύλες. 

3. Θέση αξόνων σε σχέση με κολόνες και τοίχους

Οι περασιές των αξόνων είναι βολικό να βρίσκονται δίπλα από τις κολόνες για τους εξής λόγους:

  1. Ευκολία στην χάραξη (διαφορετικά οι άξονες περνούν μέσα από τις κολώνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο εργοτάξιο).
  2. Ευκολία κατά το κτίσιμο της τοιχοποιίας (διαφορετικά οι άξονες περνούν μέσα από τους τοίχους)
  3. Ο άξονας δεν περνά από το κέντρο των δοκών όπου βολεύει να μπει το όνομα της δοκού.
Κάναβος και άξονες για χάραξη κτιρίου
Οι άξονες του καννάβου περνουν μέσας από τις κολόνες. Δεν είναι βολικό στο εργοτάξιο
Περασιές σε κάναβο τεχνικού σχεδίου
Βολική τοποθέτηση περασιών σε κάναβο τεχνικού σχεδίου