Σε ένα σχέδιο πρέπει να χρησιμοποιούμε τρία πάχη γραμμών 0.15 mm, 0.30 mm και 0.60 mm. Τα τρία πάχη 0.15 mm, 0.30 mm και 0.60 mm έχουν αρκετή διαφορά μεταξύ τους και είναι εύκολο να τα διακρίνει κάποιος στο σχέδιο.

Χρήση γραμμών σε αρχιτεκτονικά σχέδια

0.15 mm: Άξονες, Διαγράμμιση (Hatch)  

0.30 mm: Γενική χρήση, Γραμμές προβολής, σημειώσεις, γραμμές διαστάσεων κτλ.

0.60 mm: Γραμμές τομής, τομές υποστυλωμάτων.

Συνήθης Κλίμακα 1:50

Χρήση γραμμών σε στατικά σχέδια

0.15 mm: Άξονες, Διαγράμμηση (Hatch)  

0.30 mm: Γενική χρήση, Γραμμές προβολής, σημειώσεις, διαστάσεις κτλ.

0.60 mm: Γραμμές τομής, τομές υποστυλωμάτων  

0.80 mm: Σχεδιασμός οπλισμού σε δοκούς και πλάκες

0.30 mm: Οπλισμός σε τομές  

Συνήθης Κλίμακα 1:50